Salmonelloza

Salmonelloza jest chorobą, która wywołują bakterie salmonelli, a właściwie niektóre z ich serotypów. Popularnie mówi się o zatruciu salmonellą, ale faktycznie jest to zakaźna choroba bakteryjna. Zakażenie pałeczkami salmonelli jest możliwe poprzez spożycie surowych produktów, głównie jajek, również w postaci lodów, majonezu, sosów, kremów. Ogólnie ryzyko istnieje po spożyciu wyrobów mięsnych i garmażeryjnych niepoddawanych obróbce cieplnej. Zwierzęta mogą być nosicielami salmonelli, jeżeli ich kał ma styczność z produktami spożywczymi, to te produkty mogą zostać zakażone. Również ludzie mogą być nosicielami salmonelli, stąd ostre przepisy zalecające badania na obecność salmonelli w kale dla pracowników mających kontakt z żywnością.

Objawem zatrucia salmonellą jest wodnista biegunka i bóle brzucha, a u dzieci dodatkowo wysoka gorączka, uczucie zmęczenia. Objawy te mogą rozwinąć się już po sześciu godzinach, zwykle do 12 godzin. Nie wolno ich lekceważyć, ponieważ mogą doprowadzić do odwodnienia, które jest groźne szczególnie dla dzieci. Wymienione objawy to postać żołądkowo jelitowa zakażenia. O wiele groźniejsza jest postać septyczna zakażenia salmonellą, charakteryzująca się ciężkim stanem ogólnym, gorączką, odwodnieniem i zaburzeniami świadomości. Jesli bakterie salmonelli przedostaną się do krwi, to wystąpi tzw. salmonelloza narządowa. Mogą wystąpić wówczas choroby układu pokarmowego, oddechowego, krążenia, nerwowego, moczowego, kostno-stawowego.

Leczenie postaci jelitowej następuje zwykle bez antybiotyków, tylko z kroplówką nawadniającą, ponieważ antybiotyki sprzyjają utrwaleniu nosicielstwa. Profilaktyka zakażenia salmonellą opiera się na higienie osobistej i odpowiednim traktowaniu surowych produktów spożywczych – jaj, ryb, mięsa, drobiu.

Więcej – http://www.dock.pl/zdrowie/salmonelloza/

 

Back to Top