Co pozostało po Templariuszach w północno zachodniej Polsce

W dziejach Polski i tej części Europy liczyły się tylko trzy duże zakony rycerskie. Największy wpływ na kształt naszego i sąsiednich krajów wywarł zakon krzyżacki, natomiast w północno-zachodniej Polsce liczyli się Templariusze i Joannici. Obydwa te zakony zasłużyły się w czasie krucjat do ziemi świętej, zdejmowały z władców uciążliwe obowiązki ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego Królestwa jerozolimskiego, opiekowały się pielgrzymami, a z czasem włączyły się do walki z niewiernymi. Dlatego też zakony rycerskie otrzymywały liczne nadania w wielu królestwach i księstwach europejskich. Templariusze i Joannici dobrze zarządzali swoimi majątkami i potrafili skolonizować nadane im ziemie, przyczyniając się do rozwoju ziem. Zyskiwali fundusze na prowadzenie swojej działalności, a jako lennicy płacili daniny władcom, więc obie strony były zadowolone.

Templariusze przybyli na Pomorze Szczecińskie w 1234 roku i od Barnima I otrzymali ziemie bańską. Swoją komandorię zbudowali w Rurce na terenie otoczonym bagnami, z dostępem na teren komandorii po grobli. Komandoria to był obronny dwór, kaplica i folwark, Templariusze nie budowali tutaj zamków. Kariera Templariuszy nie była długa, bo na początku XIV wieku ich zakon został rozwiązany. Majątek, decyzją papieża, został przekazany Joannitom, którzy swoją komandorię również mieli w Rurce. Dopiero po konflikcie z mieszczanami Chojny w drugiej połowie XIV wieku przenieśli ją do Swobnicy, gdzie za zgodą księcia szczecińskiego zbudowali zamek. Do dzisiaj po komandorii została jedynie romańska kaplica. Więcej – https://discover.pl/rurka-kaplica-i-komandoria-templariuszy-i-joannitow/

Książę wielkopolski Odonic sprowadził Templariuszy do Chwarszczan w roku 1232nadając im ogromne połacie ziemi. Tutaj także powstała komandoria i także zbudowano ją na terenie otoczonym bagnami wg znanego schematu: dwór obronny, kaplica i folwark. Trzeba podkreślić, że Templariusze preferowali tereny wiejskie na siedzibę komandorii, a zamków nie budowali prawdopodobnie z oszczędności, chcąc wszystkie dochody jak najszybciej przeznaczyć na własną działalność. Początkowo w Chwarszczanach kaplica była w stylu romańskim, w 1280 roku konsekrowano kaplicę gotycka zbudowana z cegły, która przetrwała do dzisiaj i jest kościołem katolickim. Zdjęcia kaplicy Tempalriuszy w Chwarszczanach – https://discover.pl/kaplica-templariuszy-i-joannitow-w-chwarszczanach/

Komandorii Templariuszy w tych stronach było więcej. Po rozwiazaniu ich zakonu majątki przejęli w pewnej części Joannici, część majatków przejeli władcy, którzy nie uszanowali decyzji papieża oraz biskupi.

Back to Top